Трансгранични сделки и процедури

  • Консултиране на търговски отношения между бизнес партньори от различни държави, водене на преговори и сключване на договори в различни сектори на индустрията;
  • Правна помощ и съдействие по казуси в областта на международното частно право;
  • Консултиране при провеждане на процедури на трансгранични преобразувания на търговски дружества;
  • Съдействие и изготвяне на необходимата документация за издаване на Разрешения за работа на чужденци на територияра на Република България;
  • Представителство в процедури по изпълнение на чуждестранни решения от български съд и изпълнение на български съдебни актове в държави на територията на ЕС;
  • Представителство пред чуждестранни органи и платформи за разрешаване на спорове.

За връзка

Адвокат Йова Чемширова

гр. София 1618
ж.к. Манастирски Ливади-запад
Комплекс “Никми”, бл.12, офис 2

тел. 0889 522 043
имейл: office@advokat-chemshirova.com