Сфери на дейност

Кантората предоставя всеобхватно правно консултиране, осигуряващо нужната юридическа защита в многообразния и динамичен  свят на правото и комлексни решения, които не се ограничват до конкретна област на правото.

Основен фокус в дейността на кантората са казусите във всички отрасли на гражданското търговското и вещното право, процесуално представителство, казуси с международен елемент в отношенията, трансгранични сделки и процедури, комплексно правно обслужване на български и чуждестранни клиенти при цялостно осъществяване на дейността им.

Клиенти на кантората са, както корпоративни клиенти, така и физически лица, които имат нужда от компетентна адвокатска услуга.

Подробно с обхвата на предлаганите услуги, можете да се запознаете в разделите с информация относно отделните сфери на дейност.

За връзка

Адвокат Йова Чемширова

гр. София 1618
ж.к. Манастирски Ливади-запад
Комплекс “Никми”, бл.12, офис 2

тел. 0889 522 043
имейл: office@advokat-chemshirova.com