Партньори на кантората

Благодарение на изградени партньорства с адвокати и адвокатски дружества, практикуващи в различни сфери на правото, предоставяните от кантората услуги са на най-високо ниво, в резултат на споделянето от професионалисти на опит, знания и общи ресурси при разрешаване на казусите.

Кантората работи и с адвокати – кореспонденти на територията на цялата страна,  което осигурява на клиентите постоянно предоставяне на услуги и цялостна защита във всички съдебни райони на Република България.

В резултат на успешно трайно сътрудничество с нотариуси и частни съдебни изпълнители в почти всички съдебни райони в страната се гарантира комплексно правно обслужване, бързина и постигане на високи резултати.

За връзка

Адвокат Йова Чемширова

гр. София 1618
ж.к. Манастирски Ливади-запад
Комплекс “Никми”, бл.12, офис 2

тел. 0889 522 043
имейл: office@advokat-chemshirova.com