Интелектуална собственост

  • Консултиране при избор на вид и тип на търговска марка;
  • Съдействие във всички етапи на процедурата от регистрация на търговски марки в Българско Патентно Ведомство и Марки на ЕС;
  • Правна защита и съдействие при спорове относно домейни на национално и международно ниво и извънсъдебното им решаване от комптетентните органи към съответните регистри и организации;
  • Консултиране при използването, лицензирането и прехвърлянето на права на интелектуална собственост, изработване на лицензионни договори и договори за прехвърляне на правата по интелектуална собственост;
  • Съдействие при изготвяне и сключване на договори с артист-изпълнители, продуцентски и импресарски договори, консултиране във връзка със защита на авторски и сродни на авторското права;
  • Извършване на правни анализи относно нарушения на права на интелектуална собственост, правни аспекти на възможни рискове за правата на интелектуална собственост и възможности за защита.

За връзка

Адвокат Йова Чемширова

гр. София 1618
ж.к. Манастирски Ливади-запад
Комплекс “Никми”, бл.12, офис 2

тел. 0889 522 043
имейл: office@advokat-chemshirova.com